banner
logo
Contribuiti si voi donand prin paypal

 

..............................

Vizitati si blogul nostru oficial

ajuta

..............................

Vizitati si canalul nostru de Youtube

ajuta

.

.

logo logo

Fiti alaturi noi in sprijinirea copiilor din Colonia Udeni

.

logo

Contribuiti la construirea unei cantine sociale pentru a oferi o masa calda pe zi, celor saraci.             ------------------------ Multumim celor care au fost alaturi de noi:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

DONATII

formular-230

 

DONEAZA IN CONTUL PayPal

Puteti dona orice suma online prin PayPal in contul Asociatiei Filantropice Sociale Sfantul Apostol Stefan,

….sau in conturile bancare:

Cont bancar deschis la BRD:

In Lei: RO44BRDE030SV8250233030

In Valuta: RO95BRDE030SV90211840300

NR. CONT:90211840300

SWIFT:BRDEROBU

BRD Agentia Brancoveanu

Presedintele asociatiei:Preot Paul-Adrian Stanescu

Telefon: 0727837426, 0724257452,0748033836

E-mail: asociatia_sfantulstefan@yahoo.com

site: www.asociatia-sfantul-stefan.ro

blog: http://asociatiasfantulstefan.wordpress.com/

 

DONEAZA 2%


Daca vrei sa participi alaturi de noi la crearea unui viitor mai bun pentru acesti copii, o poti face donand intr-unul din conturi: Decideti ca 2% din impozitul dumneavoastra sa fie folosit pentru cresterea si educarea copiilor defavorizati!

Ce este sistemul 2%?

Sistemul “2%” permite contribuabililor, persoane fizice, sa directioneze 2% din impozitul lor pe venit catre o organizatie neguvernamentala. Este sistemul prin care fiecare are posibilitatea sa decida in mod direct ce se intampla cu impozitul lui.

De ce 2%?

Este un mecanism democratic care asigura transparenta politicii fiscale si bugetare.

Ofera sansa contribuabililor sa se implice in eforturile organizatiilor neguvernamentale de a solutiona diferite probleme sociale, fara a genera un cost suplimentar.

Ajuta la dezvoltarea societatii civile si a bugetului de stat, prin legatura creata intre cetateni, organizatii si stat.

Ce trebuie sa faceti?

Pasul 1: Descarcati unul din formularele precompletate cu datele asociatiei: “Asociatia Filantropica-Sociala Sfantul Apostol Stefan”:

Formularul 230 (descarca). Prin formularul 230 puteţi să direcţionaţi 2% din impozitul anual către o asociaţie nonprofit.

Formularul 200 (descarca). Declaratie in caz ca in 2009 ati obtinut pe langa salariu si alte venituri.

Pasul 2: Completati doar anul si campul I „Date de identificare a contribuabilului” cu datele dumneavoastra personale.

Semnati formularul

Completarea sumei nu este obligatorie. Administratia financiara va calcula si va completa suma.

Pasul 3: Depuneti formularul fie personal, fie il trimiteti prin posta, cu confirmare de primire, la Registratura Administratiei Financiare la care sunteti arondat cu domiciliul.

De ce sa ne alegeti pe noi? Suntem dedicati acestui proiect, suntem dedicati acestei cauze si suntem ferm hotarati sa ajutam copiii si familiile acestora. Nu avem interese ascunse, iar toate donatiile sunt directionate catre beneficiarii nostri. Toate eforturile noastre sunt concentrate pentru un singur scop: sustinerea si indrumarea beneficiarilor nostri. Noi nu pretindem ca schimbam destine, dar cu siguranta oferim o sansa, o sansa pentru ei la schimbare, o mana de ajutor, un sprijin in cele mai grele momente. Suntem cei care nu le intorc spatele, suntem cei care le zambesc atunci cand disperarea, singuratatea si ignoranta lovesc. Puterea lor e in mainile tale, ajuta-ne sa-i ajutam. Directioneaza acum 2 % din impozitul pe venit fara costuri suplimentare.

În România 2% din impozitul pe venitul global este în medie de 9 RON. Cu acesta suma poţi contribui la:

· O masă caldă timp de trei zile pentru un copil;

· Medicamente pentru o persoană bolnavă şi singură;

· Un set de rechizite pentru un copil nevoiaş;

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE

 

Contract nr…. din …………………..

Incheiat intre:

1. ………………………………, cu sediul in …………………………………., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr…………………………, Cod Unic de Inregistrare ……………………, cont bancar ………………………………………, deschis la BANCA …………………………., reprezentata de …………….………………………… in calitate de Administrator, numita in continuare SPONSOR

si

2. ”ASOCIATIA FILANTROPICA-SOCIALA SFANTUL APOSTOL STEFAN”, cu sediul în Comuna Cateasca, Sat Catanele, judetul Arges, având Codul de Înregistrare Fiscală 25972896, Cont bancar deschis la BRD: In Lei: RO44BRDE030SV82502330300 …In Valuta: RO95BRDE030SV90211840300 , reprezentată prin Paul-Adrian Stanescu, în calitate de presedinte al asociatiei , denumită în continuare BENEFICIAR

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

-Construirea unui complex social care să includă camere pentru

cazare pentru persoanele fară locuinţă,cantina sociala unde se va putea oferi hrana calda persoanelor nevoiase şi cabinete medicale ;

-Intreţinerii complexului social;

-Amenajarea si dotarea unui spatiu pentru After School;

-Amenajarea si dotarea unui spatiu pentru Biblioteca, in parteneriat cu Parohia Catanele;

-Amenajarea unui parc si spatiu de joaca pentru copii la scoala si gradinita din satul Catanele constand in aplicarea unui covor de iarba sintetica fiind necesari 100 m patrati, in achizitia unui foisor din lemn unde copii sa stea pe timp de ploie si soare,

achizitia de 2 leagane, 1 tobogan, jucarii, plante decorative si alte accesorii aferente unui loc de joaca;

-Repararea locuintei unor batrani din parohie;

1.2. In scopul prevazut la pct. 1.1., sponsorul pune la dispozitia beneficiarului:

Suma de (in cifre si litere) :………………… lei

1.3. Suma care face obiectul sponsorizarii se va plati in unul dintre conturile beneficiarului

sau prin chitanta emisa de beneficiar cu valoarea sumei sponsorizate

II. DURATA CONTRACTULUI

2.1 Suma sponsorizata va fi pusa la dispozitia beneficiarului de catre sponsor pana la data de ……………………

III. VALOAREA CONTRACTULUI

3.1 Valoarea prezentului contract este de …………………..

IV. OBLIGATIILE SI DREPTURILE PARTILOR

4.1 SPONSORUL se obligă:

a) sa vireze suma care face obiectul sponsorizarii în termenele şi condiţiile convenite prin contract;

b) să aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica;

4.2. SPONSORUL are dreptul sa verifice daca Beneficiarul foloseste mijloacele financiare primite in temeiul prezentului contract conform destinatiei stipulate in acesta si sa solicite raspunderea Beneficiarului de indata ce constata incalcarea de catre acesta a obligatiilor asumate.

4.3. BENEFICIARUL se obligă:

a) sa utilizeze suma de bani pusa la dispozitie de Sponsor numai in scopul precizat in prezentul contract

b) să aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica;

c) să afişeze şi să distribuie materiale publicitare furnizate de sponsor în cadrul manifestarilor organizate.

V. INCETAREA CONTRACTULUI

5.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral sau a instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. III, din prezentul contract;

- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

5.2.Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

VI. LITIGII

Orice neintelegeri izvorate din interpretarea si executarea prezentului contract vor fi solutionate de catre parti pe cale amiabila. In cazul nesolutionarii lor in acest mod, litigiile vor fi supuse instantelor judecatoresti competente.

Orice modificari sau adaugari la prezentul contract se vor putea face numai prin acordul partilor si vor fi cuprinse intr-o anexa, parte integranta a prezentului contract.

Prezentul contract a fost incheiat astazi …………………, in doua exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte.

 

BENEFICIAR:……………………………………………………………………………… SPONSOR:

 

 

CONTRACT DE DONAŢIE Nr.

Incheiat astăzi …. / …. /………..

Art. 1. Între:

……………………………………………………………………………………………………., persoană juridică cu sediul in ……………………………………………………………………………………………, înregistrată la Registrul Comertului cu numarul …………………….., reprezentată legal de …………………………………………………………………….. în calitate de …………………………….., denumită in continuare DONATOR.

şi

”ASOCIATIA FILANTROPICA-SOCIALA SFANTUL APOSTOL STEFAN”, cu sediul in Comuna Cateasca, Sat Catanele, judetul Arges, având Codul de Înregistrare Fiscală 25972896, Cont bancar deschis la BRD: In Lei: RO44BRDE030SV82502330300 …In Valuta: RO95BRDE030SV90211840300 , reprezentată prin D-nl Paul-Adrian Stanescu, în calitate de presedinte al asociatiei, denumită în continuare DONATAR.

Art. 2. Noi, DONATORUL, ……………………………………………………………………………………………………………., donăm în mod irevocabil şi fără sarcini ……………………………………………………………………………………………, în valoare de ……………………………….., reprezentând …………………………………………………………………………..

Activitatea este fără scop lucrativ..

Declarăm că aceste produse au statut de DONAŢIE şi sunt supuse regimului impozitării conform legislaţiei române.

Art. 3. Noi, DONATARUL, ”ASOCIATIA FILANTROPICA-SOCIALA SFANTUL APOSTOL STEFAN”, reprezentat prin D-nl Paul-Adrian Stanescu., având funcţia de Preşedinte al ’’ASOCIATIEI FILANTROPICE-SOCIALE SFANTUL APOSTOL STEFAN””, declarăm că acceptăm donaţia făcută prin prezentul contract şi că vom folosi produsele în scopul menţionat la art. 2 de mai sus.

Redactat în 2 (doua) exemplare, eliberate părţilor, astăzi, ………………………………..`.

DONATOR:…………………………………………………………………………… DONATAR:

Administrator……………………………………………………..ASOCIATIA FILANTROPICA-SOCIALA

……………………………………………………………………………….. SFANTUL APOSTOL STEFAN

………………………………………………………………………….Preşedintele D-nl Paul-Adrian Stanescu

…………………………………………………………………………………….